Hướng dẫn Tải và cài Add in MyExcel – Tiện ích excel 100 tính năng

Link Tải File Cài MyExcel:

Video hướng dẫn chi tiết

1. Giải nén File Cài đặt Tiện ích Excel (Không giải nén sẽ không cài được MyExcel)


2. Copy Thư mục MyExcel vừa giải nén vào ổ C:4. Hộp thoại Excel Options hiển thị, chọn “Trust Center” ở cột bên trái.chọn Trust Center Settings…


5. Hộp thoại Trust Center hiển thị, chọn “Trusted Locations” ở cột bên trái. Và chọn Add new location…


6. Một bảng hiện ra, chọn Nút Browse...


7. Tìm đến thư mục MyExcel ở ổ C:


8. Một bảng hiện ra, bạn tích vào ô như bên dưới và ấn OK10. Hộp thoại Excel Options hiển thị, chọn Add-in ở cột bên trái. Chọn Add-in Excel rồi bấm nút Go


11. Trong hộp thoại Add-in hiển thị, bấm nút Browse …


12. Chọn thư mục MyExcel ở ổ C:


13. Kích chọn tên Add-in MyExcel rồi bấm nút OK.


13. Trên Excel sẽ sinh ra 3 Tab mới tên là MyExcel Mini Tool và QLVB (Quản lý văn bản)

14. Trường hợp không hiển thị Tab MyExcel bạn bỏ tích 3 ô như hướng dẫn ở hình dưới

Kết hợp khai báo như hình dưới