Hàm excel cơ bản trong tiện ích MyExcel thường được sử dụng

Tiện ích MyExcel bổ sung rất nhiều hàm cơ bản thường dùng trong công việc như hàm đọc số ra chữ, hàm nối chuỗi giữ nguyên định dạng, hàm tách họ tên v.v

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

Các hàm có trong video này:

☑ Hàm đọc số ra chữ tiếng việt

☑ Hàm đọc số ra chữ tiếng anh

☑ Hàm đọc ngày tháng ra chữ

☑ Hàm loại dấu tiếng việt

☑ Hàm Chèn ảnh vào ô

☑ Hàm Tách Tên, tách Họ, tách Đệm

☑ Hàm Google dịch

☑ Hàm tạo QR Code

☑ Hàm tạo VietQR (qr code tài khoản ngân hàng kèm nội dung và số tiền)

☑ Hàm Diễn giải khối lượng

☑ Hàm Nối chuỗi theo điều kiện

☑ Hàm hỗ trợ sắp xếp Tiếng Việt

☑ Hàm tính thuế TNCN

☑ Hàm tính tổng theo mầu sắc

☑ v.v…

Phone