Cách trộn dữ liệu từ excel sang word (Mail Merge trong excel)

Cách trộn dữ liệu từ excel sang word (Mail Merge trong excel)

Trộn trộn dữ liệu từ excel sang word (Mail Merge trong excel) là một tính năng vô cùng mạnh mẽ trong tiện ích MyExcel . Nó giúp bạn nhanh chóng tạo một hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thư mời v.v…bằng cách tự động lấy thống tin bạn có trong trang tính Excel sang các mẫu đã soạn sẵn trên Word.

Khi cài xong tiện ích MyExcel, trên Excel của bạn sẽ có thêm 1 Tab tên là MyExcel và bổ sung thêm tính năng trộn Excel sang Word

Hướng dẫn Cài MyExcel

Ưu điểm của tính năng trộn Excel sang Word trong Tiện ích MyExcel

  • Sử dụng dễ dàng và thân thiện hơn tính năng trộn thư (Mail Merge) tích hợp sẵn trong word
  • có thể trộn dữ liệu, ảnh, biểu đồ, bảng biểu từ Excel sang Word (tính năng cực mạnh mà không Tiện ích nào có được)
  • Có thể chọn một lúc nhiều mẫu Word để trộn
  • Có thể đặt tên File Word sau khi trộn
  • Có thể In hàng loạt File Word sau khi trộn
  • Trên Excel định dạng kiểu số, kiểu chữ thế nào thì trên Word cũng sẽ được định dạng đúng như vậy

Cách trộn thư từ Excel sang Word

Khi bạn trộn thư (mail merge trong excel), dữ liệu từ File Excel sẽ được tự động gán qua file word mẫu. Vì vậy, trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng tệp Excel đã có tất cả thông tin bạn muốn gán sang word ví dụ Tên, điểm toán, điểm văn, lớp… đồng thời, bạn cũng đã chuẩn bị File Word mẫu để nhận các thông tin từ Excel sang

Ví dụ, dữ liệu trên Excel và mẫu trên Word, tất cả chữ mầu đỏ sẽ được chuyển từ Excel sang, khi khai báo chỉ cần gõ vào Word, sao cho khớp đúng với dòng số 1 của Excel là Tiện ích tự hiểu trường dữ liệu cần trộn

cách thực hiện các bạn xem chi tiết ở các video bên dưới

1. trộn excel sang word cơ bản

👉 Mốc Thời gian quan trọng trong Video

00:00 Giới thiệu

00:45 Cài MyExcel và mở File ví dụ để thực hành

01:48 Khai báo trên Excel

03:08 Copy các từ khóa cần trộn vào word

06:03 Thực hiện trộn excel sang word

08:23 Nối kết quả trộn vào 1 file word

09:16 Ấn chuột phải để truy cập nhanh tính năng trộn excel sang word

11:57 Định dạng kiểu số sau khi trộn

13:26 Tạo nút bấm điều khiển tính năng

15:12 Chọn nhanh Mẫu word bằng nút bấm

17:10 Đặt tên File Word xuất ra

18:38 Chọn thư mục chứa File xuất ra

21:22 Trộn ảnh, bảng biểu, biểu đồ từ excel sang word

23:19 Thủ thuật xuống dòng chủ động khi trộn sang word

25:45 Mỗi dòng dữ liệu trộn ra một mẫu word khác nhau

27:32 Lưu ý khi lần đầu sử dụng tính năng mà không trộn được

28:05 Xử lý khi không trộn được excel sang word

2. Trộn excel sang word kèm hình ảnh

Phone