3 bước gửi Phiếu lương cho từng người qua Mail

Gửi phiếu lương hàng loạt qua email là một tính năng trong Tiện ích MyExcel được thiết kế chuyên dụng để gửi phiếu lương trực tiếp từ File excel của bạn, sau khi gửi lương, mỗi người sẽ nhận được 1 File PDF với thông tin lương của mình, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải và Cài đặt Add in MyExcel để tích hợp tính năng gửi phiếu lương qua Email vào Excel của Bạn tại Link sau: https://myexcel.vn/download/

Sau khi Cài xong, Trên Excel của Bạn sẽ có thêm 1 Tab tên là MyExcel, bổ sung tính năng gửi phiếu lương cho từng người qua Email

Bước 2: Khai báo tài Khoản Email để gửi thư đi

Tiện ích MyExcel hỗ trợ bạn gửi phiếu lương từ Excel thông qua phần mềm gửi thư Outlook, hoặc gửi thẳng từ tài khoản Gmail của bạn.

2.1 Nếu bạn gửi qua phần mềm Outlook, thì chỉ cần mở phần mềm Outlook lên, khai báo tài khoản gửi thư đi như thông thường (nếu khai báo rồi thì không cần khải báo lại nữa)

2.2. Nếu bạn gửi phiếu lương trực tiếp từ tài khoản Gmail, trước hết bạn cần lấy MẬT KHẨU ỨNG DỤNG Gmail, và khai báo vào Excel như hướng dẫn ở Link: Click vào đây

Bước 3: Tạo Phiếu lương và Gửi Mail hàng loạt

MyExcel hỗ trợ tạo Phiếu lương tự động, hoặc bạn có thể tạo Mẫu phiếu lương theo ý mình (nếu biết một chút công thức Vlookup), sau đó chỉ cần chạy lệnh gửi mail hàng loạt là xong, chi tiết tất cả các bước ở Video dưới.

Các mốc thời gian trong video:

00:00 Giới thiệu

01:22 Khai báo tài khoản gửi thư

03:00 Tạo mẫu phiếu lương

06:47 Gửi phiếu lương hàng loạt

13:09 Định dạng nội dung thư

14:46: Khắc phục một số lỗi khi gửi thư

👉 Khắc phục một số lỗi khi gửi mail: Link

👉 Các tính năng khác có sẵn trong Tiện ích MyExcel: Link

Phone