gửi email hàng loạt bằng excel (hỗ trợ cc + file đính kèm)

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

Gửi mail hàng loạt là một tính năng rất mạnh trong tiện ích myexcel, đáp ứng toàn bộ nhu cầu gửi mail hàng loạt bằng excel từ đơn giản đến chuyên nghiệp Người dùng có thể gửi mail bằng tài khoản gmail hoặc gửi thông qua outlook, mọi dữ liệu đều được khai báo trên excel với thao tác Một số ưu điểm của tính năng gửi mail hàng loạt trong tiện ích myexcel đó là – thao tác sử dụng dễ dàng, chỉ với 2 3 thao tác cơ bản

– nội dung thư, file đính kèm được tùy biến theo từng người nhận

– hỗ trợ cc, bcc – Hỗ trợ định đạng font chữ, kiểu chữ trong nội dung thư

– Hỗ trợ trộn nội dung thư (có 2 cách, trộn trực tiếp trên excel và trộn thông qua thư mẫu)

– Hỗ trợ gửi cả ảnh và bảng dữ liệu (thông qua tính năng trộn thư ở trên)

– Hỗ trợ gửi thư bằng thư mẫu (dùng mẫu thư soạn sẵn trên outlook)

00:00 Giới thiệu

01:45 Cài MyExcel và khai báo tài khoản gửi thư

03:40 Từng bước gửi mail từ Excel

04:38 Hướng dẫn đính kèm file vào mail

09:21 Hướng dẫn định dạng mầu chữ, font chữ

15:18 Trộn nội dung thư trên Excel (trộn được cả ảnh và bảng dữ liệu)

23:53 Trộn nội dung thư dùng Thư mẫu

28:25 Kết hợp Lọc tự động (autofilter) bảng biểu khi gửi mail

34:15 Tạo nút bấm điều khiển tính năng gửi thư

37:25 Khắc phục lỗi khi gửi mail hàng loạt

Phone