Khắc phục lỗi khi Gửi mail hàng loạt

Hướng dẫn khắc phục một số lỗi khi gửi mail hàng loạt bằng Tiện ích MyExcel

1. Lỗi Outlook đòi ấn Allow mới cho gửi thư

Làm theo hướng dẫn tại Link: https://youtu.be/_STpB7QQjtE

2. Lỗi Thông tin đăng nhập Email không đúng (khi gửi bằng Gmail)

Nguyên nhân: Người dùng chưa khai báo Mật Khẩu ứng dụng Gmail, hoặc đã từng khai báo và gửi thành công rồi, nhưng do một lý do nào đó Google xóa Mật Khẩu ứng dụng bạn đã tạo

Cách khắc phục:

Khai báo lại Mật khẩu ứng dụng Gmail theo hướng dẫn theo Link: https://youtu.be/5xLoPmiffKs

3. Lỗi không có kết nối Internet hoặc Port 25 bị chặn (khi gửi bằng Gmail)

Nguyên nhân:

Nguyên nhân 1: máy tính của bạn không có kết nối Internet

Nguyên nhân 2: nếu có kết nối internet, khả năng cao là Mạng của Công ty bạn chặn kết nối ra ngoài, trường hợp này bạn Liên hệ với IT của cơ quan để biết xem mạng cơ quan có chặn gì không

Cách khắc phục: Đơn giản nhất là Kết nối máy tính vào một mạng hoàn toàn khác (Ví dụ có thể phát wifi từ điện thoại và kết nối máy tính vào mạng wifi đó)

Cách 2: Nếu không kết nối được vào mạng wifi khác thì Khai báo tài khoản Gmail và phần mềm Outlook, sau này khi gửi thư hàng loạt bằng Tiện ích MyExcel thì chọn Gửi bằng Outlook, thay vì gửi bằng Gmail (đây là cách chuyên nghiệp và ổn định nhất)

Note, không thử được 2 cách trên, bạn có thể vào phần khai báo Tài khoản Gmail để thay port 25 lần lượt bằng port 465 hoặc 567, xem hướng dẫn tại phút thứ 04:58 tại Link https://youtu.be/5xLoPmiffKs

4. Lỗi gửi thư đi rồi nhưng người nhận không nhận được

Trường hợp 1: Sau khi gửi mà trong hộp thư đi không có email đã gửi

  • Nếu mail bị dừng ở đâu thì kiểm tra kỹ địa chỉ mail người nhận đã đúng chưa
  • Nếu dùng tính năng gửi phiếu lương thì kiểm tra kỹ phần khai báo đã chính xác chưa (khai báo ô nhẩy số tự động đúng không, khai báo ô chứa địa chỉ email có đúng không…) đồng thời kiểm tra tài khoản mail người nhận có đúng không

Trường hợp 2: Kiểm tra trong thư đi của người gửi, nếu thấy đã có thư đi rồi, mà người nhận không nhận được, thì đề nghị người nhận kiểm tra hòm thư rác xem thư có bị gửi vào đấy không

Trường hợp 3: Kiểm tra xem trong hòm thư đến có thông báo do hệ thống trả về là không gửi được không? Nếu hệ thống trả về không gửi được, khả năng cao bạn đã gửi quá nhiều thư và bị hệ thống chặn vì nghi spam, khắc phục bằng cách thử đổi mail khác để gửi, tốt nhất mua tài khoản mail có trả phí của google hoặc microsoft để gửi sẽ gửi được nhiều thư hơn

5. Lỗi không gửi được File đính kèm

Nguyên nhân: có thể Tên File đính kèm của bạn là tiếng việt, trường hợp này đật lại tên file không có dấu tiếng việt là được

Nguyên nhân 2: Chưa khai báo phần mở rộng của file đính kèm (ví dụ .pdf .docx …)

Nguyên nhân 3: Các File đính kèm không nằm trực tiếp trong thư mục document

6. Lỗi không gửi được CC, BCC

Nguyên nhân 1: có thể do bạn xóa một số cột mặc định của MyExcel

Nguyên nhân 2: Địa chỉ mail cc, hoặc bcc không đúng (ví dụ: có khoảng trắng trong địa chỉ mail; địa chỉ mail không có kí tự @ v.v…)

Các kiểm tra: không gửi được cc, bcc từ dòng dữ liệu nào thì kiểm tra kỹ địa chỉ email của dòng dữ liệu đó

Phone