Hướng dẫn Sử dụng Phần Mềm Quản lý văn bản tích hợp trong Tiện ích MyExcel

Hướng dẫn Sử dụng Phần Mềm Quản lý văn bản tích hợp trong Tiện ích MyExcel

Khi cài MyExcel (Link cài: https://myexcel.vn/download/), Sẽ có thêm 1 Tab mới Tên là QLVB, bạn Ấn vào Nút Mở File QLVB để vào được phần Quản lý văn bản với dữ liệu Test để bạn thử nghiệm tính năng, khi thử nghiệm xong, bạn có thể xóa sạch dữ liệu để bắt đầu lưu trữ thông tin văn bản của mình

Để sử dụng Tính năng Quản lý văn bản, Bạn Tham khảo LẦN LƯỢT 2 Video dưới

Video 1: Lưu ý khi sử dụng Phần mềm Quản lý Văn bản

Video 2Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Sau khi tham khảo cách sử dụng, Bạn có thể xóa dữ liệu Test để bắt đầu sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản, bạn Kích vào nút Xóa dữ liệu cũ như hình dưới

Bạn có thể đổi tên tiêu đề cột để biến phần mềm quản lý văn bản thành phần mềm quản lý hợp đồng, quản lý công văn v.v… bằng cách ấn vào nút Đổi Tiêu đề cột như hình dưới

Dữ liệu Phần mềm Quản lý văn bản được lưu trong thư mục QLVB trong thư mục MyExcel, bạn có thể Copy cả thư mục này ra và lưu trữ ở chỗ khác

Trường hợp Copy Thư mục QLVB đi chỗ khác, bạn phải khai báo lại đường dẫn của File Excel Quản lý văn bản, như hướng dẫn ở hình dưới

Phone