Hàm Google dịch trong excel để dịch anh việt, dịch việt anh và dịch ngôn ngữ bất kỳ

Hàm Google dịch trong excel

Hàm Google dịch trong Tiện ích MyExcel (GOOGLETRANSLATE) là hàm chuyển đổi ngôn ngữ văn bản trực tiếp trên Excel.

Bạn hoàn toàn có thể dịch từ tiếng anh sang tiếng việt, từ tiếng việt sang tiếng anh hoặc dịch nội dung văn bản với ngôn ngữ bất kỳ

Công thức hàm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần nhập công thức sau vào Excel (điều kiện là máy tính đã được cài tiện ích MyExcel), Hướng dẫn cài tại: https://myexcel.vn/download/

=Dich_EN_VI(ô cần dịch) dùng để dịch từ tiếng anh sang tiếng việt

=Dich_VI_EN(ô cần dịch) để dịch từ tiếng việt sang tiếng anh

=Dich_SongNgu(ô cần dịch, Mã Ngôn ngữ nguồn,Mã Ngôn ngữ đích) , trong đó Mã Ngôn Ngữ nguồn và Mã Ngôn ngữ đích đã nêu rất rõ trong tiện ích MyExcel (ví dụ Mã ngôn ngữ của Tiếng Việt là VI, Mã Ngôn ngữ của Tiếng Italia là IT), cần dịch từ Tiếng Việt sang tiếng Italia thì gõ trong Excel như sau =Dich_SongNgu(ô cần dịch;”VI”;”IT”)

Hướng dẫn Cài MyExcel

cách sử dụng hàm google dịch trong excel

Phone