Tiện ích sắp xếp tiếng Việt trên Excel – add in MyExcel

add-in myexcel là một tiện ích cho phần mềm bảng tính Excel, giúp bạn xử lý sắp xếp tiếng Việt khi dùng font Unicode một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác theo thứ tự ABC tiếng Việt.

Đây là một tiện ích excel bổ sung 100 tính năng dành cho những người thường xuyên sử dụng bảng tính Excel để sắp xếp tiếng Việt. Tải tại: https://myexcel.vn/download/

Để sắp xếp tên tiếng việt trong excel chỉ cần 2 thao tác cực đơn giản

Bước 1: Tự động tách tên, họ đệm, tên đệm với MyExcel (thao tác này giúp bạn tách dữ liệu để phụ vụ sắp xếp tiếng việt)

Bước 2: sau khi tách tên tự động, chúng ta thực hiện sắp xếp đơn giản với lệnh Sort của dải lệnh Data như thông thường

Video hướng dẫn chi tiết:

Phone