Hướng dẫn sử dụng hàm đọc số ra chữ trong excel (đọc được cả bằng tiếng việt và tiếng anh)

Khi cài tiện ích MyExcel sẽ tích hợp sẵn cho bạn các hàm đọc số ra chữ gồm Hàm đọc số ra chữ bằng tiếng việt Hàm đọc số ra chữ bằng tiếng anh ;Hàm đọc số ra chữ với ngoại tệ và đơn vị lo đường bất kỳ (ví dụ đọc ngoại tệ Euro, đọc đơn vị km, m…)

điều kiện: Máy tính của bạn phải được cài Tiện ích MyExcel: Link tải: https://myexcel.vn/download/

Cú pháp các hàm như sau:

=docso(số cần đọc): để đọc số ra chữ bằng tiếng việt

=usd(số cần đọc): để đọc số ra chữ bằng tiếng anh

=vnd(số cần đọc): để đọc số tiền bằng chữ

Video chi tiết cách sử dụng hàm đọc số ra chữ trong excel bạn tham khảo video dưới

Phone