Tách File Excel theo điều kiện

Video 1: Cách tách file excel ra nhiều file excel (hỗ trợ cả đặt tên file, đặt mật khẩu File tách ra)

cách tách file excel theo điều kiện dùng add in excel myexcel (add in my excel), từ một nguồn dữ liệu các bạn có thể tách file excel thành nhiều file excel nhỏ với nội dung khác nhau

Video 2: Cách tách file excel theo điều kiện

Video 3: Kết hợp Lọc tự động và tách file Excel hàng loạt

Nếu làm thủ công, bạn sẽ Lọc theo từng điều kiện sau đó xuất ra excel, tuy nhiên cách làm đó sẽ mất rất nhiều thời gian Video sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp tính năng autofilter để tách file excel theo điều kiện, bạn sẽ thấy công việc của mình nhẹ nhàng đi rất nhiều Bạn có thể lựa chọn In file theo điều kiện, hoặc lưu lại thành File Excel, File PDF sau khi tách

Phone