Xuất Excel ra PDF hàng loạt

Video 1: Cách xuất Excel ra PDF hàng loạt

Xuất Excel ra PDF là một tính năng của add in excel MyExcel giúp bạn xuất hàng loạt dữ liệu từ Excel ra PDF, ví dụ xuất hàng loạt thư mời, phiếu lương cho từng người, mỗi File xuất ra sẽ có cùng mẫu trên Excel nhưng nội dung xuất ra PDF thì khác nhau

Cách sử dụng và các thủ thuật khi xuất pdf hàng loạt bằng tiện ích myexcel bạn có thể tham khảo các mốc thời gian sau:

00:00 Giới thiệu

00:40 Cách thức hoạt động của tính năng In hàng loạt

01:53 Hướng dẫn sử dụng

02:35 Tạo mẫu trên excel để in hàng loạt

03:57 Chạy lệnh In hàng loạt

04:49 Chạy lệnh xuất PDF hàng loạt (hỗ trợ xuất gộp vào 1 File PDF, đặt tên File PDF)

06:12 Chạy lệnh tách File Excel hàng loạt (hỗ trợ đặt mật khẩu, đặt tên File Excel)

06:43: Thủ thuật 1: Giãn dòng tự động khi In hàng loạt

08:40 Thủ thuật 2: Ẩn dòng tự động khi In hàng loạt

10:57 Thủ thuật 3: Kết hợp chèn Ảnh khi In hàng loạt

15:57 Thủ thuật 4: Kết hợp chèn QR Code khi in hàng loạt

17:52 Thủ thuật 5: Kết hợp chèn VietQR (để chuyển khoản nhanh) khi In hàng loạt

21:00 Thủ thuật 6: Lọc tự động khi In hàng loạt

24:45 Thủ thuật 7: Tạo nút tăng giảm hỗ trợ In hàng loạt

27:25 Thủ thuật 8: In trực tiếp từ bảng dữ liệu (như một phần mềm)

33:27 Thủ thuật In nhiều mẫu trên cùng 1 tờ A4

35:43 Chọn vùng dữ liệu khi in hàng loạt (không cần chọn từ số đến số)

37:42 Tính năng khác trong MyExcel hỗ trợ in hàng loạt

Video 2: Kết hợp Lọc tự động và tách file PDF hàng loạt trong excel

Nếu làm thủ công, bạn sẽ Lọc theo từng điều kiện sau đó xuất ra pdf, tuy nhiên cách làm đó sẽ mất rất nhiều thời gian Video sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp tính năng autofilter để tách file excel theo điều kiện, bạn sẽ thấy công việc của mình nhẹ nhàng đi rất nhiều Bạn có thể lựa chọn In file theo điều kiện, hoặc lưu lại thành File Excel, File PDF sau khi tách

Phone