In hàng loạt phiếu thu tiền trên Excel kèm vietqr động (ứng với mỗi khách hàng là 1 mã vietqr)

👉Video sẽ hướng dẫn người dùng tự tạo phiếu thu tiền phí dịch vụ trên Excel kèm mã vietqr động, nghĩa là mỗi khách hàng chương trình sẽ hỗ trợ tạo một qr code tài khoản ngân hàng, khách hàng của bạn chỉ cần sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mà và thanh toán ngay mà không cần nhập số tiền và nội dung thanh toán

👉Tính năng này rất phù hợp để bạn có thể tạo: – Phiếu thu học phí kèm mã vietqr động – Phiếu thu phí dịch vụ chung cư kèm vietqr động – Phiếu thu tiền phòng trọ kèm qr code ngân hàng động

👉Ngoài việc in hàng loạt, người dùng còn có thể xuất hàng loạt phiếu thu ra file pdf hoặc file ảnh để gửi qua zalo hoặc cũng có thể kết hợp với tính năng gửi mail hàng loạt của myexcel để gửi phiếu thu cho từng khách hàng qua email

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

✅ File ví dụ :https://www.dropbox.com/scl/fi/di0w8vus4y4icloy9z6dp/Phieu-thu-tien-kem-qrcode-dong.zip?rlkey=3o6ex6ubmqk94hcglo2ubu8i0&dl=0 ✅ Khai báo Tài khoản ngân hàng để tạo vietqr: https://www.youtube.com/watch?v=pzpv22E5OgQ&t=213s

00:00 Giới thiệu

04:34 Hướng dẫn chi tiết

🔥 🔥 Các tính năng phải biết để giải phóng sức lao động: 👉 In ấn hàng loạt trong Excel https://www.youtube.com/watch?v=xRuvEd-tZNk 👉 Trộn Excel sang Word https://youtu.be/X2ER9Fg48QE 👉 Trộn Excel sang Excel: https://youtu.be/xLgVtydQoms 👉 Gửi mail hàng loạt bằng Excel: https://youtu.be/rNs8LlqNt5g 👉 Gửi Phiếu lương qua Email: https://youtu.be/jh1hRHv8KQY

Phone