Cách sử dụng consolidate trong excel để tổng hợp dữ liệu

Tính năng Consolidate trong Microsoft Excel mang lại nhiều ưu điểm và lợi ích quan trọng trong việc tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn hoặc bảng dữ liệu khác nhau. TÍnh năng này đã được tích hợp sẵn trong tiện ích MyExcel giúp bạn tối ưu hóa quá trình tổng hợp dữ liệu, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác trong công việc của bạn

Link tải tiện ích MyExcel:

Hướng dẫn Cài MyExcel

Sau khi cài đặt trên Excel của bạn sẽ có thêm 1 Tab tên là MyExcel và bổ sung thêm tính năng Consolidate

Ưu điểm của tính năng Consolidate trong Tiện ích MyExcel

  -Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn: Consolidate cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn hoặc bảng dữ liệu riêng biệt thành một bảng dữ liệu duy nhất. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi làm việc với dữ liệu phân tán.

  -Tính toán tự động: Bạn có thể áp dụng các hàm tính toán như SUM, AVERAGE, MAX, MIN và nhiều hàm khác trong quá trình tổng hợp dữ liệu. Excel sẽ tự động tính toán giá trị cho bạn, giúp tránh sai sót tính toán thủ công.

  -Tùy chọn linh hoạt: Bạn có thể tổng hợp dữ liệu theo nhiều cách khác nhau, bằng cách chọn hàm tính toán phù hợp và xác định các phạm vi dữ liệu cần tổng hợp. Điều này giúp bạn tạo ra các báo cáo tổng hợp phù hợp với nhu cầu của bạn.

  -Dễ dàng cập nhật: Nếu dữ liệu nguồn thay đổi, bạn có thể dễ dàng cập nhật bảng tổng hợp bằng cách sử dụng Consolidate lại mà không cần thay đổi cấu trúc của công cụ tổng hợp.

  -Khả năng sắp xếp và lọc dữ liệu: Sau khi tổng hợp, bạn vẫn có thể sử dụng các tính năng sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel để tổ chức và trích xuất thông tin cần thiết từ bảng dữ liệu tổng hợp.

  -Tăng hiệu suất làm việc: Tính năng này giúp bạn nhanh chóng tạo các bảng tổng hợp từ các nguồn dữ liệu khác nhau, giúp bạn tập trung vào phân tích và ra quyết định thay vì làm việc thủ công với dữ liệu.

  -Đảm bảo tính chính xác: Tính năng Consolidate giúp tránh sai sót trong quá trình tổng hợp dữ liệu, do tính toán được thực hiện tự động và chính xác.

Cách sử dụng Consolidate trong Myexcel

  -Đảm bảo các bẳng dữ liệu muốn tổng hợp có cấu trúc giống nhau

  -Tạo Sheet mới làm nơi chứa kết quả

  -Mở hộp thoại Consolidate trên Tab MyExcel

  -Thiết lập các tùy chọn Consolidate:

    +Function (Hàm): Chọn hàm tính toán bạn muốn sử dụng, ví dụ: SUM (tổng), AVERAGE (trung bình), MAX (giá trị lớn nhất), MIN (giá trị nhỏ nhất)…

    +References (Tham chiếu): Chọn các phạm vi dữ liệu hoặc bảng mà bạn muốn tổng hợp. Bạn có thể thêm các tham chiếu bằng cách bấm vào nút “Add” (Thêm) và sau đó chọn phạm vi hoặc bảng dữ liệu cần thêm.

  -Nhấn OK

VIDEO CHI TIẾT:

Phone