Ghép dữ liệu trong Excel (ghép File, ghép sheet, ghép cột…)

Ghép dữ liệu là một tính năng trong tiện ích myexcel giúp dân kế toán, nhân sự, văn phòng có thể ghép nhanh các dữ liệu với nhau để phục vụ phân tích, làm báo cáo hoặc trích lọc dữ liệu Với tính năng ghép dữ liệu có trong myexcel người dùng có thể ghép nhiều file excel với nhau, ghép nhiều sheet excel với nhau, ghép nhiều vùng và ghép nhiều cột excel vào với nhau Đối với các dữ liệu có Mã, ID (ví dụ mã nhân viên, mã sản phẩm …) myexcel sẽ tự động tìm các mã trùng nhau để ghép dữ liệu trên cùng một hàng, sau đó tự động tổng hợp dữ liệu trên tất cả các file hoặc tất cả các Sheet

>>Tải và cài MyExcel: https://myexcel.vn/download/

Phone