Lỗi Không tạo được mật khẩu ứng dụng Gmail

Để tạo Mật khẩu ứng dụng Gmail Bạn thực hiện theo Link: https://youtu.be/tMMH11pxt9Y

Nếu bạn đã thiết lập tính năng Xác minh 2 bước mà không thấy Tùy chọn thêm mật khẩu ứng dụng có thể là do:

Tham khảo phần thông báo của chính thức của GoogleLink (Mục số 8)

 

Đây là giới hạn riêng của tài khoản Gmail của bạn, Bạn thử xử lý với các bước sau

  • Bỏ chế độ thiết lập thiết lập để chỉ sử dụng khoá bảo mật cho tính năng Xác minh 2 bước
  • Trao đổi với IT cơ quan, trường học hoặc tổ chức cung cấp tài khoản Gmail xem có giới hạn gì không đối với việc sử dụng ứng dụng thứ 3 để gửi thư
  • Thử bỏ chế độ Bảo vệ nâng cao. của tài khoản của bạn

Còn nếu sau khi thử mọi cách mà không tạo được mật khẩu ứng dụng Gmail thì bạn có thể lựa chọn 2 cách

Cách 1: Khai báo tài khoản Gmail vào phần mềm Outlook trên máy tính, sau đó khi gửi bằng MyExcel thì chọn Gửi bằng outlook, với cách này một số phiên bản office đời thấp như 2010 2013 có thể khó khăn trong việc khai báo tài khoản Gmail vào Outlook, đồng thời Google giới hạn số thư gửi trong 24h (thông thường chỉ gửi được 100 thư, có thể một số tài khoản gửi được nhiều hơn)

Cách 2: Tạo một tài khoản mail Outlook (có đuôi @outlook.com hoặc @outlook.com.vn) bằng hướng dẫn tại video (Link video) , sau đó khai báo tài khoản này vào Phần mềm Outlook trên máy tính và gửi bằng MyExcel (chọn gửi bằng Outlook)

Các bạn nên Gửi thư bằng tài khoản mail nội bộ, hoặc tài khoản mail Google, Outlook có trả phí thì sẽ gửi được nhiều thư hơn

Phone