Phần mềm Quản lý văn bản trên Excel (Chạy độc lập không cần cài Tiện ích MyExcel)

Phần mềm Quản lý văn bản trên Excel: Link tải 1:  Link Tải 2

Phần mềm quản lý văn bản trên excel (QLVB v2.0) được lập trình trên VBA để quản lý văn bản đi, văn bản đến, hợp đồng trên excel với cách sử dụng đơn giản, khả năng tùy biến cao, phần mềm được thế kế để:

– Quản lý bất kỳ loại văn bản nào theo nhu cầu của người dùng (Văn bản đi, văn bản đến, hợp đồng…)

– Phần mềm hỗ trợ đính kèm tới 5 file tài liệu khác nhau vào 1 văn bản

– Phần mềm hỗ trợ đính kèm 1 thư mục vào 1 văn bản

– Hỗ trợ tìm kiếm nhanh bằng từ khóa

– Hỗ trợ gửi Mail văn bản

– Hỗ trợ thêm mới, sửa văn bản 

 

Khi tải phần mềm quản lý văn bản xuống, bạn sẽ có một File Excel được lập trình sẵn, Với 4 Sheet,

Sheet hay dùng nhất là Sheet Tìm Văn bản, hỗ trợ bạn tìm tất cả các loại văn bản theo từ khóa (nhập một vài ký tự vào, ấn enter là chương trình tìm cho bạn tất cả các loại văn bản chứa đoạn chữ đó)

Sheet thứ 2 là Sheet Dữ liệu, để chứa toàn bộ thông tin liên quan đến văn bản bạn lưu vào (kể cả tên File đính kèm, thư mục đính kèm)

Sheet thứ 3 là Sheet Danh mục để các bạn khai báo các Loại văn bản bạn muốn lưu trữ

Sheet thứ 4 là Sheet Thêm mới để Cập nhật mới các văn bản vào hệ thống

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi tiêu đề cột để dễ dàng hơn trong công tác quản lý văn bản theo nhu cầu

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT BẰNG VIDEO

 

Phone