Tô màu trong Excel

Tô màu trong Excel có nhiều ưu điểm và ứng dụng trong việc làm việc với dữ liệu và bảng tính. MyExcel đã tích hợp sẵn tính năng để hỗ trợ người dùng tô màu trong Excel.

Link tải tiện ích MyExcel:

Hướng dẫn Cài MyExcel

Sau khi cài đặt trên Excel của bạn sẽ có thêm 1 Tab tên là MyExcel và bổ sung thêm tính năng Tô màu

I. Ưu điểm của Tô màu trong Excel

  1. Tô màu để làm nổi bật thông tin quan trọng: Bạn có thể sử dụng tô màu để làm nổi bật các ô hoặc dòng chứa thông tin quan trọng, giúp người đọc dễ dàng nhận biết.
  2. Tô màu để phân loại dữ liệu: Bạn có thể tô màu các ô dựa trên giá trị hoặc điều kiện cụ thể, giúp bạn phân loại và phân tích dữ liệu dễ dàng hơn.
  3. Tô màu để kiểm tra tính toán: Khi bạn thực hiện các tính toán phức tạp, việc tô màu cho các bước trung gian hoặc kết quả cuối cùng có thể giúp kiểm tra tính đúng đắn của các công thức.
  4. Tô màu để hiển thị điểm số: Trong bảng điểm hoặc bảng đánh giá, bạn có thể tô màu các ô dựa trên điểm số để dễ dàng thấy được hiệu suất hoặc đánh giá của một người hoặc một đối tượng.
  5. Tô màu để tạo heatmap: Tô màu cơ sở trên giá trị của ô có thể giúp tạo ra các heatmap, nơi bạn có thể thấy được xu hướng và mối quan hệ giữa các dữ liệu.
  6. Tô màu để so sánh dữ liệu: Tô màu để tìm dữ liệu khác nhau hoặc trùng nhau giữa 2 cột hoặc 2 bảng dữ liệu khác nhau
  7. Tô màu để tạo biểu đồ: Khi tạo biểu đồ trong Excel, màu sắc có vai trò quan trọng để làm cho biểu đồ dễ đọc và thú vị.

II. Cách tô màu trong Excel với tiện ích MyExcel

-Chọn vùng dữ liệu cần tô màu

-Ở tính năng tô màu trên Tab MyExcel, chọn loại tô màu theo nhu cầu

-Chọn điều kiện để tô màu (nếu có)

1.Tô màu theo điều kiện trong Excel

2.Tô màu cách dòng trong Excel

3.Tô màu ô chứa công thức trong Excel

4.Tô màu giá trị trùng nhau và giá trị duy nhất trong Excel

Phone