Trộn Excel sang word với dữ liệu thiết kế theo cột

Video này sẽ hướng dẫn bạn trộn dữ liệu từ excel sang word, với file nguồn trên Excel gồm 2 cột, cột đầu tiên chứa các từ khóa cần thay thế, cột thứ 2 chứa nội dung sẽ thay thế MyExcel sẽ tự động tìm kiếm và thay thế hàng loạt từ trong các mẫu word dựa vào thông tin bạn khai báo ở trên Excel

Ưu điểm của tính năng:

Giữ nguyên định dạng kiểu chữ, kiểu số sau khi trộn sang word

Có thể trộn được cả ảnh và bảng biểu

Có thể chọn một lúc nhiều mẫu word để trộn

Ứng dụng

Thường được ứng dụng vào việc từ một nguồn dữ liệu chung, trộn ra nhiều mẫu biểu word khác nhau ví dụ: mỗi gói thầu, mỗi dữ án, công trình sẽ thiết kế một bảng dữ liệu trên excel, từ bảng dữ liệu đó sẽ trộn ra các loại biên bản nghiệm thu khác nhau hoặc trộn các mẫu biểu phục vụ công tác đấu thầu khác nhau

Tải File cài đặt tại: https://myexcel.vn/download/

Phone