Cách Unblock để chạy các file excel chứa code VBA được download từ Internet

Cách Unblock để chạy các file excel chứa code VBA được download từ Internet

Khi bạn tải file Excel từ email có chứa code VBA (đoạn mã lập trình), hoặc download từ trên Internet về, khi mở file Excel sẽ block không cho bạn chạy chương trình, lý do của việc làm này là bảo vệ người dùng khỏi những mã độc đang tràn lan trên mạng. Tuy nhiên, nếu file đến từ nguồn tin cậy hoặc bạn vẫn muốn chạy chương trình có chưa code VBA, thì bạn cần unblock mới có thể chạy được lệnh.

ví dụ: bạn có thể thử tải file quản lý văn bản của myexcel tại link Link tải 1:  Link Tải 2

khi bạn giải nén sẽ có file excel được lập trình sẵn với tính năng tìm kiếm văn bản bằng từ khóa

Tuy nhiên, nếu bạn dùng office mới nhất (thường là office 365 hoặc office 2019 trở lên), có thể máy của bạn sẽ hiện dòng thông báo “Microsoft has blocked macros because the source is untrusted” như hình dưới

đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể chạy các lệnh lập trình ở trong file, nếu bạn vẫn cố thử chạy lệnh (ví dụ lệnh tìm kiếm như ở trên), màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi ngay

Bạn chỉ cần thực hiện 2 bước để unblock để sử dụng file excel bình thường

Bước 1: đóng File excel lại, chọn Chuột phải vào File Excel đó, chọn Properties

Bước 2: Tích vào nút Unblock ở Form hiện ra

Một bảng hiện ra, bạn tích vào nút Unblock như hình

mo file excel bi khoa

Sau đó ấn Ok là bạn có thể sử dụng file Excel như bình thường

 

 

Phone