Hướng dẫn bổ sung hàm tạo BarCode (mã vạch) trên Excel

Hướng dẫn bổ sung hàm tạo BarCode (mã vạch) trên Excel

Ghi chú: Cách tạo Barcode này hoàn toàn không cần dùng đến kết nối Internet

Bước 1: Tải Font tạo Mã BarCode: Link 1  Link (Dự phòng)    sau đó giải nén

Bước 2: Bạn Copy các File trong thư mục được giải nén ra vào C:WindowsFonts, để cài đặt 3 Font Chuyển chữ thành Mã BarCode

Để chuyển số, chữ thành Barcode chỉ cần dùng 1 trong 3 hàm

=BarCode39(Dữ liệu cần tạo Barcode)

=BarCode128(Dữ liệu cần tạo BarCode)

=BarCodeEAN13(Dữ liệu cần tạo BarCode)

 

Sau đó chuyển ô chứa công thức sang Font chữ tương ứng

Ứng dụng Việc Tạo Mã vạch Trên Excel để Làm Hồ Sơ HỌC SINH, BỆNH ÁN KÈM MÃ VẠCH

✅ Video sẽ hướng dẫn cáchTrộn mã vạch hàng loạt từ excel sang word, ứng dụng vào việc Tạo hồ sơ học sinh, bệnh nhân, nhân viên v.v… kèm mã vạch hoàn toàn tự động theo cả 3 chuẩn mã vạch phổ biến nhất đó là: chuẩn barcode 39; chuẩn barcode 128 và chuẩn barcode EAN13

Phone