Hướng dẫn đặt tên File được tạo tự động bởi MyExcel

Các file PDF, Excel, Word, và ảnh tạo tự động bởi tiện ích MyExcel có thể được đặt tên một cách tự động. Để thực hiện, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn sau đây.

1. Đối với các File được tạo bởi tính năng “Xuất PDF” ; “Tách Excel”; “Xuất ảnh”

Thì các bạn làm theo hướng dẫn tại link sau: https://youtu.be/Qae2W6fHiCQ

 

2. Đối với các File được tạo bởi tính năng “Trộn Excel sang Word” ;  “Trộn Excel sang Excel”; “Smart Copy” 

Thì các bạn làm theo hướng dẫn tại link sau: https://youtu.be/jpf3idt7kP0

Phone