Hướng dẫn Xuất excel sang pdf hàng loạt, kết quả nối tiếp với nhau thành 1 file pdf

Hướng dẫn Xuất excel sang pdf hàng loạt, kết quả nối tiếp với nhau thành 1 file pdf

Tiện ích myexcel đã nâng cấp tính năng in hàng loạt và trộn excel sang excel để giúp người dùng có thể xuất excel ra pdf dựa trên các mẫu biểu có sẵn, kết quả nối tiếp với nhau thành 1 file pdf. Xem video hướng dẫn để biết thêm chi tiết.

Yêu cầu khi sử dụng tính năng này: Máy tính đã cài Tiện ích Myexcel và Phần mềm máy in ảo PDF24

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

✅ Tải PDF24: https://1drv.ms/u/s!AvyZNRLBwbZml6dqnw-0tirn1xDz_w?e=f1yts6

✅ Tính năng của My Excel :https://youtu.be/75CBu_jFTQs

Phone