Hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu công việc xây dựng trên excel với 1 click (có file mẫu kèm theo)

Theo quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây thì biên bản nghiệm thu công việc được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công, bao gồm các nội dung chủ yếu dưới đây: – Tên công việc được nghiệm thu;

– Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

– Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

– Kết luận nghiệm thu,

– Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

– Phụ lục kèm theo (nếu có).

Việc lập nghiệm thu công việc xây dựng bằng thủ công sẽ tốn rất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót. Vì vậy, video này sẽ hướng dẫn bạn lập biên bản nghiệm thu công việc xây dựng phục vụ làm hồ sơ quản lý chất lương công trình chỉ với 1 click chuột

Mọi thông tin từ Excel sẽ tự động được điền sang mẫu nghiệm thu trên word, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa mẫu theo ý muốn

00:00 Giới thiệu

05:50 Hướng dẫn khai báo

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

✅ Mẫu trong video: https://www.dropbox.com/scl/fi/h3dfslt327r6sw5ddvl9p/bien-ban-nghiem-thu-cong-viec-xay-dung.zip?rlkey=zgb0ke5jdpy25xp9me1klh6qs&dl=0

✅ Hướng dẫn trộn Excel sang word đầy đủ nhất: https://youtu.be/X2ER9Fg48QE?si=_t7gcc5w-_Tzpjbs

✅ Hướng dẫn lập nhật ký thi công trên excel: https://youtu.be/uJYDRrmdWJk?si=t1H6EjfQo6Mes3wP

Tag: biên bản nghiệm thu công việc bằng excel, lập biên bản nghiệm thu bằng excel, mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng, cách làm biên bản nghiệm thu bằng mailing, làm hồ sơ nghiệm thu công trình, làm hồ sơ nghiệm thu bằng excel, cách làm hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng, in hàng loạt biên bản nghiệm thu

Phone