Hướng dẫn kế toán lập đối chiếu công nợ trên excel (có file ví dụ đính kèm)

Với người làm kế toán, việc đối chiếu công nợ với khách hàng là việc làm thường xuyên, đặc biệt là đến cuối năm tài chính. Việc lập đối chiếu công nợ thủ công vừa mất thời gian và tiềm ẩn nhiều sai sót Video này sẽ hướng dẫn bạn lập đối chiếu công nợ hoàn toàn tự động với tiện ích Myexcel MyExcel sẽ tự động lấy dữ liệu công nợ từ excel và dán vào mẫu biểu đối chiếu công nợ được khai báo trên word (lấy được cả bảng chi tiết công nợ dán vào word)

✅Tải Mẫu biên bản đối chiếu công nợ để thực hành: https://www.dropbox.com/scl/fi/1w6vdt06gk6m3e87u9vnp/Bien-ban-xac-nhan-cong-no.zip?rlkey=x2bsihqyzh9ciasihxmkl9p4a&dl=0

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

🔥 🔥 Các tính năng phải biết để giải phóng sức lao động:

👉 In ấn hàng loạt trong Excel https://www.youtube.com/watch?v=xRuvEd-tZNk

👉 Trộn Excel sang Word https://youtu.be/X2ER9Fg48QE

👉 Trộn Excel sang Excel: https://youtu.be/xLgVtydQoms

👉 Gửi mail hàng loạt bằng Excel: https://youtu.be/rNs8LlqNt5g

👉 Gửi Phiếu lương qua Email: https://youtu.be/jh1hRHv8KQY

tag Tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng Excel

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2023

Biên bản đối chiếu công nợ trên MISA

Tài mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Download mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng word

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Phone