Hướng dẫn thêm hàm tạo VietQR trong Excel | hàm tạo mã qr code chuyển khoản ngân hàng

Hình thức chuyển khoản bằng mã QR là phương thức chuyển tiền giữa tài khoản/thẻ ngân hàng thông qua hình thức quét mã QR. Thông tin thanh toán được mã hóa trong mã QR gồm: Số tài khoản, Mã hiệu ngân hàng, Số tiền, Nội dung thanh toán, Thông tin đơn hàng và các thông tin liên quan khác (nếu có) giúp việc khởi tạo lệnh thanh toán được thực hiện Chính xác, Nhanh chóng và An toàn.

Mặc định Excel không hỗ trợ tạo mã Qr tài khoản ngân hàng, kèm số tiền và nội dung tương ứng với từng người ngay trong Excel. Tuy nhiên với hướng dẫn tại Video bên dưới, người dùng có thể tích hợp thêm hàm tạo Qr tài khoản ngân hàng (VietQR) vào Excel, để từ đó có thể áp dụng vào các việc khác như tạo phiếu thu phí dịch vụ kèm mã vietqr ứng với từng khách hàng. v.v…

Khi hoàn thành việc khai báo tài khoản ngân hàng trên Excel, người dùng chỉ cần sử dụng hàm vừa được thêm vào với cú pháp

=QrBank_SoTien_NoiDung(Số tiền; Nội dung chuyển khoản)

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản là tiếng việt không dấu và có số lượng ký tự nhỏ hơn 50 ký tự

👉Khác với các ứng dụng tạo mã VietQR khác là cần phải kết nối đến 1 trang web do ứng dụng đó chỉ định, dữ liệu sẽ được xử lý ở trang web đó và trả kết quả là Mã VietQR vào Excel người dùng. Thì với MyExcel, Mã QR được tạo ngay trên máy tính của khách hàng (ko cần kết nối internet), đồng nghĩa với việc tất cả thông tin của khách hàng hoàn toàn do khách hàng nắm giữ, myexcel không lưu bất kỳ thông tin gì liên quan đến các mã qr đc tạo ra

Phone