Khắc phục Lỗi khi Trộn Excel sang Word

Hướng dẫn sử dụng và Fix Lỗi thường gặp khi Trộn Excel sang Word

 1. Hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn sử dụng từ cơ bản đến nâng cao: Link Youtube

Các tính năng được nâng cấp trong phiên bản mới: Link Youtube

2. Fix các lỗi thường gặp

– Lỗi kiểu số, kiểu ngày tháng hiển thị không đúng: Link Youtbe

– Lỗi thường gặp khác (Ấn vào các số mầu xanh)

         Lỗi không tìm thấy File Word mẫu 02:51

        Lỗi trộn không thấy ra File Kết quả 04:37

        Lỗi định dạng kiểu Text lại trộn ra kiểu số (Ví dụ trộn Số căn cước công dân lại ra ngăn cách hàng nghìn) 05:42

        Lỗi ngăn cách hàng nghìn là dấu Phẩy 07:02

       Lỗi Trộn ảnh nhưng không ra kết quả 08:13

       Lỗi Không trộn Gộp vào 1 File Word được 09:36

      Lỗi Font chữ khi trộn Bảng dữ liệu 10:30

– Lỗi Ấn lệnh mãi mà không thực hiện trộn (Lỗi kẹt tiến trình): Link Youtube

– Khắc phục Lỗi bị Đảo ngược ngày tháng  Link Youtube

– Lỗi đè lên File Word mẫu:

Bạn đang lưu file word mẫu trên Ổ cứng đám mây như Dropbox, Google Driver; Bạn lưu File word mẫu ở trên máy tính là được (lưu ý nhớ tạo file backup cho file word mẫu)

Phone