Khắc phục Lỗi khi Trộn Excel sang Excel

  1. Fix các lỗi thường gặp

– Lỗi kiểu số, kiểu ngày tháng hiển thị không đúng: Tham khảo và Vận dụng cách Fix Lỗi của Trộn Excel sang Word: Link Youtbe

– Lỗi Khi Xuất Gộp thành 1 File PDF : Link youtube

– Lỗi Không xuất được File ra PDF, Excel: Kiểm tra thư mục hoặc đường dẫn lưu File có chứa dấu tiếng việt không

– Lỗi không trộn được ảnh: Kiểm tra tên ảnh có đặt dấu tiếng việt không

Phone