Lọc dữ liệu bằng slicer trong excel

Lọc dữ liệu bằng slicer là một tính năng trong microsoft excel, giúp người dùng lọc dữ liệu một cách trực quan, bằng cách ấn vào các điều kiện lọc được tạo sẵn (ví dụ lọc theo thành phố, lọc theo nơi sinh v.v…) Cùng myexcel tìm hiểu cách sử dụng tính năng này, cũng như các cách giúp bạn lọc dữ liệu nhanh và chuyên nghiệp hơn

00:00 giới thiệu

02:05 các bước thực hiện

04:25 Đánh số thứ tự tự động khi lọc

06:46 Các tính năng lọc dữ liệu chuyên nghiệp hơn với tiện ích myexcel

Các tính năng lọc dữ liệu chuyên nghiệp hơn với tiện ích myexcel

Tham khảo: Hướng dẫn lọc dữ liệu như 1 phần mềm: https://youtu.be/11_jRZYCvfM?si=FfHmWSFpzI6zxMbw

Phone