Trộn Excel sang word sau đó gửi mail hàng loạt

Trộn Excel sang word sau đó gửi mail hàng loạt là một tính năng trong tiện ích myexcel giúp người dùng tự động trộn dữ liệu từ excel sang các mẫu biểu trên word, kết quả sau khi trộn sẽ được tự động đính kèm vào mail và gửi thư hàng loạt Người dùng có thể lựa chọn gửi thư bằng gmail hoặc outlook, hỗ trợ cc, bcc và đính kèm thêm file Tính năng này là sự kết hợp của 2 tính năng trong myexcel gồm: Trộn excel sang word và Gửi mail hàng loạt

Vì vậy, Để sử dụng được tính năng này người dùng cần thành thạo 2 tính năng nêu trên trước đã, link video tham khảo từng tính năng riêng lẻ:

– Trộn Excel sang word: https://youtu.be/X2ER9Fg48QE?si=cCZh04bUX_5Y0T2Z

– Gửi mail hàng loạt: https://youtu.be/rNs8LlqNt5g?si=f9padqu65-u1EW3A

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn

Tính năng này có thể được vận dụng trong việc: gửi phiếu lương cho từng người qua email (mẫu phiếu lương được thiết kế trên word); gửi thông tin đến từng người, từng đối tác v.v…

Phone