Tiện ích MyExcel tích hợp phần mềm Quản lý Văn bản

Kể từ Phiên bản 7.1 trở đi, phần mềm quản lý văn bản trên excel đã được tích hợp sẵn trong Tiện ích MyExcel

đồng nghĩ với việc khi cài MyExcel, Excel của người dùng vừa được bổ sung 100 tính năng mới, vừa có sẵn phần mềm quản lý văn bản được lập trình trên vba với các tính năng

– Tìm kiếm văn bản theo từ khóa

– Quản lý File đính kèm

– Thay thế tiêu đề để phù hợp với nhu cầu sử dụng Người dùng có thể tận dụng tính năng thay thế tiêu đề để biến phần mềm quản lý văn bản trở thành phần mềm quản lý công văn, phần mềm quản lý hợp đồng v.v….

✅ Tải add in My Excel đã tích hợp sẵn phần mềm quản lý văn bản tại: https://myexcel.vn/download/

Giao diện Sheet Tìm kiếm trong phầm mềm quản lý văn bản trên Excel, hỗ trợ người dùng tìm kiếm theo từ khóa, mở nhanh file đính kèm

Giao diện Sheet Dữ liệu, dùng để lưu thông tin các văn bản cần quản lý và tìm kiếm

Giao diện Sheet Danh mục, dùng để Khai báo các loại văn bản cần quản lý

Giao diện Sheet Thêm mới, dùng để Cập nhật Văn bản vào Phần mềm

Video hướng dẫn sử dụng chi tiết, với các mốc thời gian như sau

00:00 Giới thiệu Phần mềm quản lý văn bản

03:13 Nơi lưu trữ dữ liệu của Phần mềm Quản lý Văn bản

06:17 Đổi tên Tiêu đề theo nhu cầu sử dụng

07:25 Xóa dữ liệu Test

Phone