Tính năng tiện ích myexcel

👉 MyExcel là tiện ích excel bổ sung 100 tính năng giúp tăng gấp đôi năng suất làm việc.

👉 MyExcel được phát triển dựa trên Kiến thức, Kỹ năng, Kinh nghiệm của Mr Nguyễn Hồng Giang (trưởng phòng KHTC, Ban Thời sự, VTV)

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

✅ Hướng dẫn cài MyExcel : https://youtu.be/d34-tS4nrnU

00:00 Tính năng trong Tab MyExcel 00:25 Tính năng In hàng loạt 01:47 Tính năng Tách File Excel hàng loạt 02:05 Tính năng Xuất ra PDF hàng loạt 02:29 Tính năng Xuất ra Ảnh hàng loạt 02:46 Tính năng Trộn Excel sang Word 05:11 Tính năng Trộn Excel sang Excel 06:23 Tính năng Gửi Mail hàng loạt 08:03 Tính năng Gửi Phiếu lương cho từng người Qua mail 09:29 Tính năng Chèn ảnh trong Excel 09:53 Tính năng Nhập Liệu nhanh hỗ trợ Tìm kiếm theo từ khóa 10:57 Tính năng Lọc tự động trong Excel 12:11 Tính năng Tạo Form tìm kiếm 13:04 Tính năng Ghép Sheet, Ghép File Excel 13:26 Tính năng tạo nhanh Hồ sơ thầu 14:10 Tính năng Giúp quản lý File đính kèm 14:26 Tính năng Đánh số thứ tự tự động 15:00 Tính năng Ẩn giãn dòng tự động 15:19 Tính năng Khác trong Tab MyExcel 16:15 Tính năng trong Tab MiniTool 16:27 Hàm bổ sung 19:45 Tính năng tạo nút điều khiển tăng giảm 21:25 Tính năng Smart Copy 23:28 Tính năng trong Tab Quản lý văn bản 26:25 Thông tin MyExcel

🔥 🔥 Về MyExcel 👉 Giấy chứng nhận “Đăng ký Quyền tác giả” số 0848/2023/QTG do Cục Bản quyền tác giả cấp

👉 Tác giả: Mr Nguyễn Hồng Giang

Kinh nghiệm công tác ➡️ Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Ban Thời sự – Đài Truyền hình Việt Nam ➡️ Kế toán trưởng Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số – Đài Truyền hình Việt Nam ➡️ Kế toán trưởng Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai

🔥 🔥 Các tính nổi bật có trong tiện ích myexcel 👉 In ấn hàng loạt trong Excel https://www.youtube.com/watch?v=xRuvEd-tZNk 👉 Trộn Excel sang Word https://youtu.be/X2ER9Fg48QE 👉 Trộn Excel sang Excel: https://youtu.be/xLgVtydQoms 👉 Gửi mail hàng loạt bằng Excel: https://youtu.be/rNs8LlqNt5g 👉 Gửi Phiếu lương qua Email: https://youtu.be/jh1hRHv8KQY 👉 Các hàm bổ sung trong MyExcel: https://youtu.be/EdkPJsDOGyY

Phone