Hướng dẫn Update MyExcel

Lưu ý: Đối với người dùng đã kích hoạt bản quyền, trước khi Nâng cấp phải chắc chắn còn giữ lại Mã kích hoạt kèm hướng dẫn kích hoạt mà MyExcel đã gửi qua SMS hoặc Zalo, để nếu gặp lỗi trong quá trình nâng cấp có thể quay trở về bản cũ

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

✅ Tính năng của My Excel :https://youtu.be/uz1P34yjJf4

🔥 🔥 Các tính năng phải biết để giải phóng sức lao động:

👉 In ấn hàng loạt trong Excel https://www.youtube.com/watch?v=xRuvEd-tZNk 👉 Trộn Excel sang Word https://youtu.be/X2ER9Fg48QE 👉 Trộn Excel sang Excel: https://youtu.be/xLgVtydQoms 👉 Gửi mail hàng loạt bằng Excel: https://youtu.be/rNs8LlqNt5g 👉 Gửi Phiếu lương qua Email: https://youtu.be/jh1hRHv8KQY

Phone