Thay đổi tài khoản gửi thư mặc định trong Outlook

Thay đổi tài khoản gửi thư mặc định trong Outlook

Nếu bạn có nhiều tài khoản trong Outlook, khi gửi mail hàng loạt từ Excel, Outlook sẽ chọn tài khoản mặc định làm tài khoản gửi thư . Tuy nhiên, nếu bạn có hai tài khoản và bạn muốn lựa chọn tài khoản thứ 2 làm tài khoản mặc định để gửi mail hàng loạt thì video này sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

✅ Tính năng của My Excel :https://youtu.be/75CBu_jFTQs

👉 Gửi mail hàng loạt bằng Excel: https://youtu.be/rNs8LlqNt5g

👉 Gửi Phiếu lương qua Email: https://youtu.be/jh1hRHv8KQY

Phone